top of page

Bästa bullen vinner

Uppdaterat: 16 juli 2021

Om bröd i fält och Karl XII:s bagare


Det inträffar inte ofta – andlig förstoppning, okunskap, vända bort blicken. rodna lätt. På resa i österled kommenterade någon ” Ni svenskar har ju rågskorpan, den ledde ju till framgång på slagfältet under Stora Nordiska kriget”. Svälj, jaha, svälj, titta i taket. Så, hem till studiekammaren.


Så här var det. Enväldiga härskare med maktanspråk hade en hushållningsregel klar för sig, en armé i hemlandet kostar dyra pengar, en arme på krigståg utomlands är självförsörjande. Den mättade sig på spannmål och mjöl som krigsbyten, en hungrig armé vinner inga slag.

Arméerna rörde sig därför i feta bygder, med handdrivna kvarnar och mobila ugnar.

Karl XII var väl medveten om att krigets utgång i varje läge hängde på brödförsörjningen, en

hungrig armé vinner inga slag. Han flyttade sina trupper i Europa efter spannmålstillgång, var

medveten om olika sädeslags duglighet, bakade sig fram till såväl segrar som förluster med

handdrivna kvarnar och mobila ugnar.


När så Karl XII efter långt efter Poltava skulle erövra Norge, med vinterkrig, så hängde allt på förråden. Han kom på magasinskrigföring, dvs förberedde förråd efter norska gränsen, som sen snabbt kunde föras in till slagfälten vid behov, med hållbart bröd. De fylldes med hö till hästarna och tunnor med fältskorpor.

Under fälttågen i Ryssland hade trupperna stött på så kallat succariebröd, (ryska suchar =

skorpa) hård rågskorpa, det blev prototypen. Hållbarheten var kruxet, ingen karolin äter

mögligt bröd. Ansvarig för provbakningen var generalguvernören Carl Gustaf Mörner, så

småningom kom receptet fram, osiktat rågmjöl, inget salt som drog åt sig fukt, knådas, bakas,

lagras, delas i små tärningar och torkas till skorpor.


Til åtskillige Herrar Commenderande wid Arméen, angående Succarie-Bröds bakningen til Magazinerne. Lund den 26 Februarii 1717.
 
......Såsom Wår nådige wilje är, at intet annat bröd skal vara, än Succarie-Bröd, hwilket är skurit i små tärningar, och innan det torkas är twå tredjedels Tum i cubic; Altså sände Wi Eder härmed en underrättelse tilhanda, huru detta bröd rätt skal bakas, tårkas med nådig befallning, at I förfoge den anstalt, at det ej annat bröd för Fält-Magazinerne bliwer bakat, och at bakningen med flit blifwer fortsatt; börandes af hwar Tunna Qwarntorr Råg lefwereras 8 Lispund 6 och en half mark Succarie-Bröd.....
 
Ur Karl XII generalorder med recept på fältskorpor

Brödet var stenhårt, lätt och lagringsbart. Det innebar ytterligare en fördel, soldaten kunde ha med sig en veckoranson i ryggsäcken som vid behov blöttes upp i vatten. Men vad hjälpte det när sen kungen blev skjuten och och hela äventyret kollapsade.Succariebröd enligt Karl XII:s recept

39 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page